Svolders substansvärde 2011-03-04: 82 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 2 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf