Svolders substansvärde 2014-06-27: 104 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 16 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 94,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent


Release Release