Svolders substansvärde 2015-02-13: 113 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 98,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


Release Release