Substansvärde 2010-07-02: 70 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 2 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf