Svolders substansvärde 2022-08-05: 59 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie denna vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 27 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,13 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 74,65 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 26 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-08-05: 59 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-08-05: 59 SEK per aktie