Svolders substansvärde 2018-11-16: 101 SEK/aktie (exkl. utdelning om 2,00 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 5 SEK/aktie föregående vecka, inklusive utdelning om 2,00 SEK/aktie som avskiljdes den 16 november 2018.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärdeinklusive reinvesterad utdelning, minskat med 2 procent., Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 91,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 111,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release