Svolders substansvärde 2014-10-31: 100 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 93,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


PDF PDF