Svolders substansvärde 2023-10-06: 47 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 47 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 50,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 82,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 76 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-10-06: 47 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-10-06: 47 SEK per aktie