Svolders substansvärde 2019-01-04: 99 sek/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Under de tre första handelsdagarna 2019 har Svolders substansvärde ökat med knappt 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit drygt 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 88,53 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 111,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release