Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 7 augusti 2013 förvärvat 890 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 7 754 883 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 7 254 883 B-aktier. Detta motsvarar 10,7 procent av aktiekapitalet och 11,7 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release