SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-12-16: 182 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 37 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 186,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 232,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 27 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release