SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-02-17: 199 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 6 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 213,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 301,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 51 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under Svolders innevarande verksamhetsår, sedan 2016-09-01, har substansvärdet ökat med 19 procent inklusive reinvesterad utdelning. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 6 procent.  


Release Release