Svolders substansvärde 2024-04-12: 58 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 58 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,95 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 90,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 56 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-04-12: 58 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-04-12: 58 SEK per aktie