Svolders substansvärde 2015-12-11: 128 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 26 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 25 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 117,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


Release Release