Svolder antar inte erbjudandet på Graphium

SVOLDER ANTAR INTE ERBJUDANDET PÅ GRAPHIUM Styrelsen för Svolder AB har idag behandlat Argynnis Industrier ABs erbjudande till aktieägarna i Graphium. Svolder har därvid beslutat - med nu känd information - att ej anta erbjudandet om 90 kr per aktie. Styrelsens ordförande Johan Rapp har på grund av jäv ej deltagit i detta beslut eller dess behandling. Skälen bakom Svolders beslut utgörs huvudsakligen av att: * den av styrelsen beställda värderingen från Deloitte & Touche, vilken bedömer Graphiums värde till 102-117 kr per aktie (ultimo april), * Graphiums styrelse uttalat att denna värdering återspeglar ett korrekt långsiktigt värde på bolaget * Graphium Cards starka marknadsposition på den mycket expansiva marknaden för bl a kontantkort till mobiltelefoner inte tillräckligt återspeglas i erbjudandet. Stockholm den 11 juni 1999 SVOLDER AB (publ) Styrelsen Frågor med anledning av detta pressmeddelande kan ställas till vd Ulf Hedlundh, 08-440 37 70 alternativt 070-940 37 73. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/11/19990611BIT00420/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/06/11/19990611BIT00420/bit0002.doc


bit0001.pdf bit0001.pdf