Svolders substansvärde 2020-11-27: 158 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 17 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 16 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 183,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 16 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 184,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 17 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-11-27: 158 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-11-27: 158 SEK per aktie