Svolders substansvärde 2022-04-29: 60 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,38 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 87,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 45 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-04-29: 60 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-04-29: 60 SEK per aktie