Svolders substansvärde 2012-03-16: 69 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 17 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 14 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


wkr0006.pdf wkr0006.pdf