Svolders informationstillfällen under 2021/2022

Verksamhetsåret 2021/2022

Delårsrapport I, 3 månader 2021/2022: 10 december 2021
Delårsrapport II, 6 månader 2021/2022: 11 mars 2022
Delårsrapport III, 9 månader 2021/2022: 14 juni 2022
Bokslutskommuniké, 12 månader 2021/2022: 16 september 2022
Årsredovisning, 2021/2022: Början av november 2022
Årsstämma, 2021/2022: 17 november 2022

Stockholm den 20 augusti 2021
SVOLDER AB (publ)


Svolders informationstillfällen under 2021/2022 Svolders informationstillfällen under 2021/2022