Svolders substansvärde 2011-12-16: 57 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning om 3,30 SEK/aktie som avskiljdes den 23 november 2011, minskat med 28 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 19 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 47,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


wkr0006.pdf wkr0006.pdf