Svolder har förvärvat aktier i XANO Industri AB

Svolder AB (publ) har per den 21 juli 2020 förvärvat aktier i XANO Industri AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 1 671 483 B- aktier. Detta motsvarar 5,7 procent av aktiekapitalet och 1,8 procent av rösterna i XANO Industri AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i XANO Industri AB Svolder har förvärvat aktier i XANO Industri AB