Substansvärde 2010-07-23: 71 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 71 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf