Svolders substansvärde 2020-03-06: 124 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 120,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 141,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 14 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-03-06: 124 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-03-06: 124 SEK per aktie