Svolder har avyttrat aktier i Troax Group AB

Svolder AB (publ) har per den 22 februari 2021 avyttrat aktier i Troax Group AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 2 950 00 aktier. Detta motsvarar 4,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Troax Group AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har avyttrat aktier i Troax Group AB Svolder har avyttrat aktier i Troax Group AB