Svolders substansvärde 2012-11-09: 63 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 63 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 7 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


Release Release