Svolder: Flaggningsmeddelande HiQ

Svolder AB (publ) har den 30 augusti 2013 sålt 500 000 B-aktier i HiQ AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 280 367 aktier, vilket utgör 4,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i HiQ AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


pdf pdf