Svolders substansvärde 2023-12-29: 54 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 54 SEK per aktie föregående vecka.

Under kalenderåret 2023 minskade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX steg under motsvarande tidsperiod 15 procent. Den svenska marknaden som helhet (SIXRX) ökade 19 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 87,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 60 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-12-29: 54 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-12-29: 54 SEK per aktie