Svolders substansvärde 2007-08-03

Svolders substansvärde minskade med 2 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 3 augusti var 95 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 81,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


wkr0018.pdf wkr0018.pdf