SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-06-23: 144 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 6 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 132,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


Release Release