Svolders substansvärde 2012-01-20: 63 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 63 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


wkr0006.pdf wkr0006.pdf