SVOLDERS ÅRSREDOVISNING PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2004/2005 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka. Stockholm 2005-11-03 SVOLDER AB (publ)


wkr0007.pdf wkr0007.pdf