Svolders substansvärde 2021-07-23: 248 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 40 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 27 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 297,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 20 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 378,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 52 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-07-23: 248 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-07-23: 248 SEK per aktie