Svolders substansvärde 2008-10-10

Svolders substansvärde minskade med 13 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 10 oktober var 49 kr per aktie.
Detta var 13 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 32 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 45 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 46 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf