Svolders substansvärde 2012-06-29: 65 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


Release Release