Svolders substansvärde 2013-02-01: 69 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 6 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


Release Release