Svolder har förvärvat aktier i Lime Technologies AB

Svolder AB (publ) har per den 28 november 2019 förvärvat 80 000 aktier i Lime Technologies AB (publ).

Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 720 000 aktier. Detta motsvarar 5,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i Lime Technologies AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i Lime Technologies AB Svolder har förvärvat aktier i Lime Technologies AB