Svolders substansvärde 2019-11-08: 131 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 35 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 34 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 113,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 140,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2019-11-08: 131 SEK per aktie Svolders substansvärde 2019-11-08: 131 SEK per aktie