Substansvärde 2010-11-12: 78 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 18 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 72,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf