Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 2 november 2012 sålt 21 365 aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 3 216 162 B-aktier, vilket utgör 4,99 procent av aktiekapitalet och 7,67 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release