SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-09-07: 119 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 103,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 114,00SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 4 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release