Svolders substansvärde 2019-10-04: 120 sek/aktie

Svolders substansvärde minskade 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 24 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 24 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 105,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 130,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release