SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-03-23: 102 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 90,98 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 11 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 106,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release