Svolder flaggningsmeddelande, förvärvat aktier i Wilkenson Handskmakar’n AB

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag förvärvat 70 000 aktier i Wilkenson Handskmakar'n AB ("Handskmakar'n"), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 431 200 aktier, motsvarande 17,3 % av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakar'n. Ett aktiebud lämnades den 4 oktober 1999 till Handskmakarn's aktieägare från Wedins Norden AB ("Wedins"). Genomförs detta erbjudande kommer Svolders ägarandel av den nya Wedins-koncernen att motsvara 5,7% av aktiekapitalet och 2,6% av röstetalet. Stockholm den 6 oktober 1999 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/06/19991006BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/06/19991006BIT00420/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf