SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-08-04: 223 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 208,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 275,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 24 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under Svolders innevarande verksamhetsår, sedan 2016-09-01, har substansvärdet ökat med 33 procent inklusive reinvesterad utdelning. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 12 procent.


Release Release