SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-06-15: 115 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat  med 115 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 96,15 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 17 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 100,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 13 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release