Svolders substansvärde 2013-12-30: 91 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie under de tre sista handelsdagarna i december 2013.

Under kalenderåret 2013 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning om 2,10 SEK/aktie, med 45 procent. Detta var 8 procentenheter bättre än det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX som under motsvarande period steg med 37 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 81,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


PDF PDF