SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-10-09: 117 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 18 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 108,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


Release Release