Substansvärde 2010-01-15: 71 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf