Svolders substansvärde 2011-04-21: 83 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 83 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf