Svolder: Flaggningsmeddelande FM Mattsson Mora Group AB

Svolder AB (publ) har den 10 april 2017 förvärvat 1 000 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 000 000 B-aktier. Detta motsvarar 7,4 procent av aktiekapitalet och 3,1 procent av rösterna i FM Mattsson Mora Group AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release